Winkelmandje tonen (0 Artikel) Verlanglijstje tonenNaar de kassa
Chiazaad goed voor iedereen die gezonde darmen wil !

Levering Chiazaad Chiazaden Chiaseeds

Verkoopsvoorwaarden Chiazaad levering Brainfit

1. Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen.
Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van huidige voorwaarden.
2. De goederen worden verzonden op kosten van de koper naar het door de koper aangeduide adres.(tenzij het bedrag hoger is dan 100 euro)
3. Indien het produkt onmogelijk geleverd kan worden wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.
De verkoper is verplicht de consument schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn voor zover de bestelling plaats heeft binnen de geldigheidstermijn van het aanbod.
Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.
4. De prijzen vermeld in onze offertes en tarieven zijn gegarandeerd gedurende één maand vanaf de uitgifte, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze tarieven zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
5. De koper heeft gedurende 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering het recht om de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet.
6. De koper is dan verplicht de goederen in de oorspronkelijke verpakking en op eigen kosten terug te zenden binnen de termijn van 7 dagen.
7. Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het produkt geheel of gedeeltelijk bedekt kan de koper niet meer verzaken aan aankoop.
8. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval.
In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van Brainfit bvba beperkt tot de omruiling van de goederen.
9. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen met een minimum van 10 € en een maximum van 1000 €
10. Brainfit bvba blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Verder een goede gezondheid toegewenst ! Privacyverklaring van onze webshop

Gezondheidsshop

Twitter Facebook Hyves

Gebruikers Chiazaad

Chiazaden

+salvia hispanica
+chiazaad
+nederland
+belgie
+chia seeds
+sportdrank
+bio groene shake
+chia zaden
+sportvoeding
+smoothies
+chiabrood
+chiakoekjes
+chiamuffins
+enerchia

Impressum Brainfit Chiazaad Levering Chiazaad Chiazaden Chiaseeds

Online Organic Chiazaad Chiazaden Chiaseeds of Salvia hispanica --- Auteur Leo Vanhooff --- Uitgever Brainfit Chiashop , Notelaarweg 9 , 3140 Keerbergen. (BelgiŽ) --- Gsm 0476/520.612 --- Snelle levering Bio Chia Zaden Nederland Belgie Europa